RGB осветление

Как да изчислим нужната мощност на захранване или контролер за RGB LED осветление?

posted in: Полезно | 0

Как да изчислим нужната мощност на захранване или контролер за RGB LED осветление?

Пример: Знаем, че LED лента е с мощност 4,8W за един метър. На нас са ни нужни 10 метра светодиодна лента. Решили сме да направим LED осветление в окачен таван в нашето жилище. Нека сметнем какво захранване ще ни е нужно.

10м. х 4,8W = 48W

Захранването, което трябва да закупим трябва да е с мощност около 60W, тъй като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да оставим резерва минимум 10%. Това е важно за  нашето LED осветление.

Пример: Ако в спецификациите на LED контролера за управление на цветовете са посочени Ампери(А) и Волтове (V), за да изчислим мощността (W) трябва да умножим: A x V = W, т.е. имаме контролер за RGB диоди със захранване – 12V  и Ампери за 1 канал – 4А, мощността за един канал ще намерим така:
4А х 12V = 48W;

Пример: Ако изчисляваме каква мощност (W) е нужна за захранване или RGB контролер за LED лента, за която знаем Тока (mA) за 1 метър, че е  = 400mA  и се захранва на 12V, то: 400mA = 0,4A;  12V x 0,4A = 4,8W за 1м.

КРАТКА СПРАВКА за LED

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ от електротехниката важни за LED осветление.

Електрически ток

– това е насочено движение на електрически заряди. Интензивността на електрическите заряди, т.е. големината на тока се измерва в Ампери (А). 
Електроните са ел. заредени частици (например при металните проводници).
Ако посоката на тока съвпада с движението на положителните заряди, токът е положителен. И обратно. Когато токът е от частици, които са отрицателно заредени електрони, неговата положителна посока е обратна на посоката на движение на електроните. Колкото повече електрони прeминават през един проводник за 1 секунда, толкова големината на токът (I) е по-голяма.
Токът бива постоянен и променлив. Когато тече в една посока (DC-Direct current), той е постоянен. Когато посоката на тока се променя във времето, той е променлив (AC-Alterating Current).
Зависимостта между ток, напрежение и съпротивление се определя от Закона на Ом в електрическата верига:

R = U/ I

, където R e съпротивлението, U е напрежението, I е токът.

Съпротивление (R)

Съпротивлението може да се каже че възпрепятства потока на електрони. Без съпротивление няма напрежение, т.е. няма ток.

Електрическите вериги се представят чрез електрически схеми. Символът за диод в тях е:Диод

Напрежението(U)

Напрежението всъщност предизвиква протичането на електрически ток, т.е. това е силата която движи тока. То се измерва във Волтове (V).

Мощността (P)

Мощността се измерва във ватове (W). 
Средната мощност на лампа с нажежаема жичка варира от 25 до 100W.
Енергията, която консумира такава крушка се отделя като топлина, и само около 5 % от тази енергия се отделя като светлина.
Светодиодът, за разлика от другите източници на светлина, съдържа един или повече кристали. Те са разположени в един корпус с леща създаваща светлинен поток. Лещата пропуска и пречупва светлината. Истината е, че колкото са по-малко на брой кристалите в един диод, толкова по-добре той ще се охлажда.

Мощността (P)

Мощността на постоянен ток се намира по следната формулаЗакон на Ом

Светлинния поток

Светлинния поток се измерва в Лумени (lm). Светлинния поток зависи от разстоянието, от което се излъчва светлинната енергия от даден източник. Например: светлинен поток от лампа с нажежаема жичка от 100W е 1100lm. Тоест, светлинния добив за 1W=11lm/W при лампа с нажежаема жичка.
Колкото повече са Лумените за 1 W, толкова КПД (коефициент на полезно действие) на лампата или крушката ще е по-висок и осветителното тяло ще харчи по-малко ток. Светодиод с мощност от 1W излъчва светлинен поток между 80-110lm/W.  За сравнение: Енергоспестяваща  лампа 24 W =60 lm/W.

Сами разбирате защо е по-добре да изберем LED осветление.  Освен,  че значително ще намалите разходите за електроенергия, ще имате и  екологично осветление. LED е синоним на светлина и екология в технологиите.

Осветеността

Осветеността изразява отношението между светлинния поток, който пада върху дадена повърхност и площта на тази повърхност. Единицата за осветеност е Лукс (lx). 
1lx=1lm на кв.м.

Яркост (L)

Количеството светлина, която се отразява от някаква осветена повърхност пък се нарича Яркост (L). В зависимост от степента на осветеност на определена цветна повърхност ще се промени и яркостта на тази повърхност. Има разлика между яркост и светлост. Светлостта е постоянна характеристика на повърхностите. Тя не се променя от осветлението.

Новите LED продукти могат да задоволят най-изтънчения и взискателен вкус. Чрез LED осветление може да направите кухнята, хола, спалнята или коя да е част от вашия дом място за среща на вашите емоции. Светлината вдъхновява!

Вашият коментар