Мощност на ЛЕД крушките. Светлинни цветове на лампи.

Мощност на ЛЕД крушки. Светлинни цветове на лампи.

posted in: Полезно | 0

Мощност на ЛЕД крушките. Светлинни цветове на лампи.КАКВА Е РАЗЛИКАТА МУЖДУ 220V и 12V ЗА LED ЛУНИЧКИТЕ?
Напрежение от 220V

Светодиодни (LED) продукти, които работят на 220V (крушки, спот лампи с цокъл GU10, GU5.3 и др.) и за които не трябва да се монтира допълнително захранване за LED осветление има опасност да изгорят ако напрежението в електрическата инсталация се покачи повече от 250V. Светодиодните лунички ще изгорят поради високото напрежение. Не можем да контролираме електричеството в ел.мрежа. Напреженито там зависи от доставчикът на електроенергия, колебанията в напрежението също.

Напрежение от 12V
Когато ползвате светодиодни (LED) продукти работещи под напрежение от 12V (лед лунички, крушки, осветителни тела, лед лента и др.)ще бъде необходимо да ползвате Захранване за светодиоди. Мощността на захранването зависи от мощността на LED осветлението. Ако монтирате в дома си ЛЕД лунички, например, с обща сумарна мощност 20W (5 бр. х 4W) е нужно да оставите резерв между 10 и 30% и Захранването е добре да има мощност не по-малко от 30W.

В случая, ако се получи претоварване няма да изгорят LED продуктите (луничка, крушка и т.н.), ще изгори Захранването. Така риска за вашeто LED осветление е по-малък.

Иначе дали ползвате LED осветление директно на 220V или на 12V няма значение – ще постигнете еднакъв ефект в интериора на жилището, офиса, магазина или където и да е.

Извод: Извода, който може да направим е, че е препоръчително да ползваме LED продукти работещи под напрежение от 12V.

ЗА СВЕТЛИННАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СВЕТОДИОДИТЕ

Светлинната ефективност на светодиодите, днес надвишава 100 lm/W (за най-добрите компактни луминесцентни лампи този показател е до 60 –70 lm/W ) . Като се вземат предвид загубите на светлина в корпусите на осветителните тела (много по-малки при използването на светодиоди) енергийната ефективност на LED осветителното е повече от два пъти по-добра от най-добрите постижения при луминесцентното осветление.
Животът на светодиодните продукти е от пет до петдесет пъти по-дълъг от този на сега използваните светлинни източници.
При светодиодите няма внезапни откази на осветлението. При правилно проектирано и експлоатирано оборудване след няколко десетки хиляди часа (над 50000 часа) се наблюдава намаляване на светлинната ефективност на светодиодите с около 30%.
Мощността на светлинния поток на осветителни тела със светодиоди може да бъде регулирана лесно в широки граници (димиране), което е голямо удобство при експлоатация.
Много важно предимство на светодиодните светлинни източници е възможността чрез комбинация на различни видове светодиоди да се получават спектрални характеристики на светлинния поток, съобразени с предназначението на осветителните тела. По този начин може да се реализират светлинни източници с желана цветна температура, индекс на цветопредаване.

КАКВО ВОДИ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ЕДНА LED КРУШКА?

При работа около 75% от електрическата енергия, консумирана от светодиода, се отделя във вид на топлина. Тази топлина трябва да бъде отведена от зоната на p – n прехода, където се генерира, и разсеяна в околната среда.
Повишението на температурата на p – n прехода води до понижение на светлинната ефективност на светодиодите и до намаляването на живота им. За живота и светлинната ефективност на ЛЕД крушки определяща роля има температурата на p – n прехода в процеса на експлоатация да не надвишава 80ºС.

ЗА ЦВЕТНАТА ТЕМПЕРАТУРА Тс

Цветова температура Т c е температура на абсолютно черно тяло (излъчвател на Планк), чието лъчение има една и съща цветност с разглежданото лъчение.
Какво значи абсолютно черно тяло?
Това е тяло абсолютно поглъщащо падналите върху него лъчи. За всекидневно битово осветление е целесъобразно да се използват и да се препоръчват ЛЕД крушки с Т c от порядъка на 2800 К, които имат равномерен и непрекъснат спектър на излъчване.
НАПРИМЕР:
– една свещ има цветна температура 1700К
– крушка с нажежаема жичка има цветна температура 3000К (топла светлина)
– крушка 60W има цветна температура 2200К (още-по топла светлина)
– крушка 100W има цветна температура 2800К
– сутрешно слънце и вечерното слънце имат цветна температура 5 000 K, което вече попада в графата на студената светлина.
– директната слънчева светлина е с цветна температура 5200К
И така, какви светлинни цветове на лампи ще изберете?

Вашият коментар