Птиците с еднакви пера летят в еднаква посока

Бизнесът и печалбата

posted in: Думи | 0

Бизнесът и печалбата Може ли бизнесът да бъде обяснен посредством печалбата? Според Питър Дракър, той нито може да бъде обяснен, нито дефиниран. Според него типичния бизнесмен би определил бизнесът като „Организация с цел реализирането на печалба“. За Дракър, типичния икономист би дал същия отговор. Но този отговор освен, че е неправилен, е и неуместен.
Дракър казва: „Концепцията за максимализиране на печалбата всъщност е безмислена. Доходността не е цел на бизнес структурата, а по-скоро неин ограничаващ фактор. Печалбата не е обяснение, причина или обосновка за бизнес решенията, а проверка за тяхната правилност. Целта на бизнеса трябва да е насочена извън самия бизнес. Всъщност тя трябва да е обърната към обществото, тъй като бизнес структурата е негов орган.”
Действително, целта е преди всичко да бъдеш полезен на хората, да покажеш на служителите си как да бъдат полезни на другите. Печалбата е крайния резултат. Тя не може да бъде цел и е резултат от постоянното самоусъвършенстване на уменията и отношенията с хората около нас.
Целта на една бизнес организация трябва да бъде добавяне на стойност в живота на хората.
Нали знаете, птиците с еднакви пера летят в еднаква посока! Имате ли ято? 

Вашият коментар