LED светлина

Видове светлина и осветление

posted in: Полезно | 0

Видове светлина според въздействието върху осветяваните обекти

Според насочването на светлината към осветяваните предмети, тя бива:
– насочена;
– дифузна (разсеяна);
– отразена;
– комбинация от видовете светлина;
Особеностите и въздействието на осветяваните обекти при насочването на светлината в пространството може да видите по-долу:
Особеностите и въздействието на осветяваните обекти при насочването на светлината в пространството

ВИДОВЕ ОСВЕТЛЕНИЕ

1.Общо фронтално осветление и основно осветление
Реализира се с осветители разположени непосредствено пред обекта, като се постига добра осветеност, без да се акцентира на неговата триизмерност в пространството. Обикновено насрещно – в хоризонталната равнина.

2.Странично фронтално осветление.Светлинно моделиране с основни или допълващи функции
Реализира се с осветители, разположени в дясно и/или ляво от обекта, като визуално се подчертава триизмерния характер на осветявания обект, в т.ч. и на общата светлинна постановка. Може да бъде във варианти: фронтално, дясно и/или фронтално ляво странично осветление; позициониране по хоризонталната равнина.

3.Фронтално осветление с вариативно насочване във вертикална равнина
Светлинно моделиране с основни или допълващи функции
Реализира се в следните варианти: подово базирано осветление с посока на светлинния поток отдолу-нагоре, за постигане на драматичен ефект в интериора на помещения; таваннобазирано осветление (зенитно осветление, отгоре-надолу), повтарящо постановката на дневното естествено осветление с положително визуално въздействие. Светлинно моделиране на обектите по вертикала.
Може да се реализира във варианти:
(а) предноположително,
(б) задноположително,
(в) предноотрицателно,
(г) задноотрицателно.

4.Фоново осветление. Светлинно моделиране с основни или допълващи функции
Реализация на две постановки:
(а) светлинно – доминиране във фона и второстепенна роля на обекта/обектите в пространството;
(б) слабо – светлинно оформление на фона, светлинна доминация на обекта/обектите в пространството.

Светлинен антипод:
светъл обект-тъмен фон;
тъмен обект-светъл фон.

5.Контражурно осветление (contre-jour)
Светлинно моделиране с основни или допълващи функции. Обектът се осветява отзад. Тъмен обект със светлинен контур, подчертаване на силуета му.
Може да бъде във варианти: изцяло задно осветление; задно ляво или задно дясно странично осветление.

6. Комбинации. Комплексно светлинно моделиране
Прилагане на комбинация от подходи за осигуряване на адекватен светлосенчест климат на обект и/или зона. Целенасочено светлинно зониране на пространството в зависимост от поставените зрителни задачи. Обекти и зони с вариативен яркостен контраст и визуална информативност.
Комбинация от светлинни системи с избирателно прилагане на гореспоменатите видове осветление за осигуряване на зони с различно предназначение – зони за активна работа, зони за отдих и почивка и други.

Вашият коментар