COB (Chips on Board)

Какво е COB (Chips on Board) диод?

posted in: Полезно | 0

Chips on Board – мощни диоди

COB (Chips on Board)  е технология при която, полупроводниковите кристали на диода са монтирани директно върху керамична или алуминиева подложка. Диодите са монтирани заедно като един осветителен модул. Светодиодите са заляти със силициев гел, епоксидна смола или друг защитен материал.

Жълтата част е луминофор. Луминофора е вещество, което излъчва погълнатата от различни източници светлина и е екологично чист и безопасен материал.

COB диодите обикновено се монтират директно върху подходящи основи, които  охлаждат диодите. Фактора, който скъсява жизнения цикъл на диода е температурата. Мощните диоди отделят доста топлина и работната им температура не трябва да бъде повече от 60-70°.

Светлинната ефективност на COB диод е между 100-120lm/W. Цвета е равномерен.
Ефикасността на COP диодите с по-малка мощност е около 15% по-голяма от високо мощните COP диоди. Тоест, светлинната ефективност е по-малка когато чипът е по-голям. Някой COP диоди имат ефективност до 249lm/W, 350mA, докато други с по-големи размери имат ефективност лумен към ват до 161lm/W, 20mA.

Оптичната ефективност  при M COB (multi-chip embedded on board)  диода е с около 15% повече отколкото при COP диода. При M COB,  няколко чипа са вградени в борда. Това е LED технология, която обединява множество малки чипове в един голям чип.
COB и MCOB диоди

COB (Chips on Board)

COB diod

Вашият коментар