Бизнесът и печалбата

posted in: Думи | 0

Може ли бизнесът да бъде обяснен посредством печалбата? Според Питър Дракър, той нито може да бъде обяснен, нито дефиниран. Според него типичния бизнесмен би определил бизнесът като „Организация с цел реализирането на печалба“. За Дракър, типичния икономист би дал същия отговор. … Continued