Каква би била икономическата ефективност от замяната на лампи с нажежаема спирала с Светодиодни (LED) лампи?

Знаете ли, че енергията за електрическото осветление възлиза на около 8,9% от глобалния разход на електроенергия и предизвиква около 8% от световните емисии на въглероден двуокис?
Подобряването на енергийната ефективност на осветлението е важен фактор за намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата. И не само това…Използването на LED осветление за бита разкрива нови възможности за икономия на електрическа енергия, за нови дизайнерски решения.
За битово осветление обикновено се използват лампи със светлинен поток до 1300 lm.
Основните технически характеристики на лампите са Светлинен поток и Мощност.
Ако захранването на лампите се извършва от стабилизиран източник с напрежение 230 V/AC и се вземе под внимание цената на лампите и цената на електрическата енергия за бита 0,18 лв. за kWh се стига до следния резултат:
Консумираната електрическа енергия от Светодиодна (LED) лампа е с 336 kWh по-малко от тази на Крушка с нажежаема жичка и с 208 kWh по-малко от тази на Халогенна лампа!
Имайки предвид постоянно развиващите се технически характеристики на LED продуктите, няма да бъде изненада ако кажем че тези лампи ще изместят всички други в близко бъдеще.
Ето пример:
Една 12W LED крушка с цена около 33лв., с период на светене 30 000 часа, със светлинен поток 1100lm., за 4000 часа от нейния живот ще ви струва 2.30лв. и ще консумира около 17 kWh електрическа енергия за този период от време.
Разходите ви за този период ще са около 11лв.!
Една 70W Халогенна лампа с цена около 3.50лв., с период на светене 1000 часа, със светлинен поток 1120lm., за 4000 часа от нейния живот ще ви струва 1.20 лв. (ще сте я сменили вече няколко пъти), ще консумира около 287 kWh електрическа енергия за този период от време.
Разходите ви за този период ще са около 59 лв.!