Как постепенно LED крушките изместват тези с нажежаема жичка и най-вече енергоспестяващите крушки?

Обикновените крушки губят голяма част от своята енергия под формата на топлина.
Неефективните крушки от рода на CFL (флуоресцентни или луминесцентни) пък съдържат токсичен живак и странен, понякога много неприятен цвят, от който някои хора получават главоболие.
През последните няколко години подмяната на горните крушки с LED крушки се случва все по-често.

LED крушки – перфектна технология, висока енергийна ефективност, перфектни цветове.

Типичната крушка с нажежаема жичка е с продължителност на живота около 750 часа, а LED крушката около 30,000 часа. Представяте ли си, че може да не смените крушката приблизително 20 години. Говорим за качествена крушка все пак! Замислете се колко ще спестите…Ами ако трябва да смените 500 крушки, да речем имате голям хотел…
Светодиодите вече превзеха осветлението в дома. Някои от най-големите фирми за осветление, като Philips, отдавана са спрели да влагат пари в изследванията и развитието на флуоресцентните технологии и са насочили цялата си енергия в светодиодите.